Nieuws

 

  • We blijven investeren in onze lesmethodes. De methodes Reken Zeker en Taal op Maat blijken een succes. Via de aanschaf van de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen voor groep 3 en Estafette (groep 4 t/m 6) op alle scholen wordt een impuls gegeven aan het leesonderwijs. Ook Engels wordt met Take it easy geleidelijk voor alle scholen gelijk getrokken.
  • De CITO toetsen laten blijvend goede resultaten zien. We scoren hoog op de kwaliteit van taal- en rekenonderwijs.
  • Dit schooljaar zijn we met extra subsidie en hulp van het Muziekcollectief het muziekonderwijs aan het intensiveren. De bedoeling is dit structureel in het lesrooster te verankeren.
  • We willen geen I-pad scholen worden, maar blijven wel bij de tijd. We beginnen met vervanging van digiborden door touchscreens als eerste op de Regenboog. Tevens wordt een begin gemaakt met een uitbreiding van het aantal laptops voor leerling gebruik.
  • De renovatie van de Regenboog is in volle gang en zal naar verwachting bij de start van het nieuwe schooljaar een nieuw gebouw opleveren met nieuw meubilair.
  • De Regenboog zal ook starten met een extra kleuterklas. Hierin is nog plaats voor kleuters in niet te grote groepen.