Inschrijven

Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor één van de scholen van PCBO, wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de directeur. Indien mogelijk is uw zoon of dochter hierbij aanwezig. Tijdens het gesprek komen onder andere de onderwijskundige en pedagogische uitgangspunten van de school aan de orde.

Vanaf de leeftijd van drie jaar en negen maanden tot aan zijn of haar vierde verjaardag mag uw kind maximaal tien schooltijden (ochtenden of middagen) naar school om te wennen. De leerkracht van de groep waarin uw zoon of dochter wordt geplaatst, neemt van tevoren contact met u op om afspraken te maken over de periode van gewenning.

Wilt u uw kind inschrijven bij één van onze scholen, neemt u dan contact op met de betreffende school, zie de rechterkolom.

In de rechterkolom vindt u de schoolgids met meer informatie over onder andere toelating en leerplicht.

 

 

 

Inschrijven bij onze scholen:

dit kan via de site van de school.