Samenstelling GMR

De GMR van de PCBO is als volgt samengesteld.

Oudergeleding:

Pol van Lier namens de Kastanjelaan (voorzitter)

Krijn Fieret namens ’t Bolwerk

Peter Plooij namens Willem de Zwijger

Arres van Dijk namens Regenboog

Personeelsgeleding:

Marjet Pit namens Willem de Zwijger

Annet Mulders namens ’t Bolwerk

Ada de Lange namens de Kastanjelaan  (secretaris)

Chantal Kooreman namens de Regenboog