Vacature Raad van Toezicht

De Stichting PCBO verzorgt voor  ca. 730 leerlingen basisonderwijs op 4 bewust kleinschalige locaties in Leiderdorp. Eigentijds en degelijk onderwijs met veel aandacht voor het bijbrengen van parate kennis leidt tot een hoog leerrendement. Daarnaast staat ook in lessen moderne media en schooljudo sociale ontwikkeling en karaktervorming centraal.

 

Door het vertrek van twee leden wordt gezocht naar een

 

LID en VOORZITTER VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

 

De Raad van Toezicht functioneert als kaderstellend orgaan en sparring-partner voor de bestuurder. Betrokkenheid, gecombineerd met afstand tot de bedrijfsvoering leidt 4 à 5 keer per jaar tot inspirerende bijeenkomsten.

  

Meer informatie is te verkrijgen via de Raad van Toezicht, de heer Ton Tieleman, bereikbaar via a.tieleman3@freeler.nl. Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en curriculum vitae, kunt u eveneens indienen via a.tieleman3@freeler.nl. U kunt reageren tot 15 november 2018.